×
Sürdürülebilirlik

Kalite yönetimi için sürdürülebilirlik

Kullanılan hammaddelerin ve nihai ürünlerin, kalifiye teknik personelimizin kontrolünde yürürlükteki uluslararası kalite standartlarına uygun olması ve farklı uygulamalar için ürünlerimizin fonksiyonelliği sağlanmaktadır. Laboratuvarımız, Avrupa standartlarını sağlamak için gerekli olan testleri ve de farklı koşullarda ürün özelliklerinin simülasyonu için gerekli olan tüm testleri yapabilecek donanıma ve altyapıya sahiptir. Bentonitin geosentetik bariyerlerden sondaj sıvılarında kullanımına kadar geniş bir yelpazede bentonit analizi yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Çevreyi gözeten madencilik

Artan dünya nüfusu ile birlikte yaşantımızın her aşamasında kullanılan araç, gereç ve her türlü eşyanın üretiminde kullanılan tüm madenlere olan ihtiyaç da artarak devam etmektedir. Yaşamımızdaki ihtiyaçlarımızın karşılanması gerçeği doğrultusunda madenlerin üretimi yaşamımızın vazgeçilmezidir. Genellikle açık işletme yöntemi ile üretilen bentonit madenlerinde doğal topoğrafyada zorunlu olarak önemli değişiklikler olmaktadır. Ulusal çevre kanun ve yönetmelikleri dikkate alınarak madencilik sonrası için hazırlanmış olan rehabilitasyon projeleriyle madencilik yaptığımız alanlarda doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ile çevreye olan duyarlılığımızı en üst düzeyde sürdürmeyi hedefliyoruz.

Hataya yer olmayan bir sektörde iş sağlığı ve güvenliğini üst düzeye taşıyoruz.

Çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye atan durumların, kazaların ve yaralanma olaylarının önlenmesi, şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisinin ve iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. İş güvenliği uygulamaları ve başarılı risk yönetimi, çalışanlarımızı ve varlıklarımızı korumada önemli bir rol oynar ve böylece Geoplas' ın rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur. Bu nedenle, yerel olarak alınan önlemlerle ve ilgili iş gereksinimlerine uyarlanmış programlar ile süreçler geliştiriyoruz. İş güvenliği yönetimi; iş davranış kurallarımızın, risk yönetimimizin ve iç kontrollerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

İletişim